PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU.

         Przedsiębiorstwo Budowlane „KOM – BUD” sp. z o.o. od wielu lat kształci młodych ludzi w kilku zawodach. Dysponujemy doświadczoną kadrą instruktorów praktycznej nauki zawodu. Wszystkim uczniom opłacamy egzamin czeladniczy organizowany przez Kujawsko – Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Po ukończeniu nauki dajemy możliwość zatrudnienia, a także rozwoju zawodowego. Dalsza nauka podjęta z inicjatywy własnej może być dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Aktualnie umożliwiamy kształcenie w zawodach:
1.Murarz – tynkarz
2.Cieśla
3.Stolarz
4.Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - malarz
5.Dekarz
6.Ślusarz
7.Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - hydraulik
8.Elektryk

1.Uczeń kształcący się w zawodzie murarz – tynkarz nabędzie następujące umiejętności:
- Murowanie z użyciem różnych materiałów ściennych (cegła, pustak, bloczek, kształtka) ceramicznych, silikatowych i betonowych.
- Tynkowanie ścian i sufitów z użyciem zapraw tradycyjnych.
- Wykonywanie posadzek cementowych z zacieraniem.
- Układanie glazury na ścianach i posadzkach z płytek (III klasa).
- Podstawy wykonywania szalunków, izolacji, wykopów, montaż rusztowań i inne towarzyszące.
 

2.Uczeń kształcący się w zawodzie cieśla nabędzie następujące umiejętności:
- Wykonywanie szalunków fundamentów, ścian, słupów i stropów metodą tradycyjną (drewnianych) jak też systemowych, np. Peri i  innych.
- Wykonywanie tradycyjnych więźb ciesielskich dachów o różnej konstrukcji z deskowaniem.

 3.Uczeń w zawodzie stolarz nabędzie następujące umiejętności:
- Układanie podłóg drewnianych (deska, parkiet) oraz paneli różnych typów.
- Wykonywanie zabudów szaf, pawlaczy oraz obudów elementów instalacji.
- Montaż lekkich ścianek (STG) oraz sufitów podwieszanych.
- Wykonywanie schodów drewnianych oraz innych elementów wykończeniowych z drewna.
- Układanie wykładzin podłogowych.

 


  

 

  


4.Uczeń w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (malarz) nabędzie następujące umiejętności:
- Szpachlowanie ścian i stropów z użyciem różnych materiałów.
- Wykonywanie robót malarskich z użyciem różnych rodzajów farb.
- Układanie tapet i innych okładzin ściennych.
- Wykonywanie elewacji metodą lekką mokrą.
- Układanie tynków gipsowych.

 

  


  

5.Uczeń w zawodzie dekarz nabędzie następujące umiejętności:
- Wykonywanie pokryć dachów z użyciem różnych materiałów jak papy zgrzewalne, dachówki, blachy, płyty warstwowe i inne.
- Wykonywanie izolacji termicznej dachów.
- Wykonywanie różnych typów izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.


6.Uczeń w zawodzie ślusarz nabędzie następujące umiejętności:
- Ręczna i mechaniczna obróbka stali.
- Wiercenie otworów, wykonywanie w nich gwintów oraz gwintów na prętach.
- Cięcie blach i prętów z użyciem nożyc mechanicznych.
- Trasowanie.
- Remont i wymiana elementów ślusarskich.
- Proste operacje obróbki skrawaniem, obróbki plastycznej, spawania i lutowania.
Nabycie wyżej wymienionych umiejętności pozwoli na samodzielne wykonywanie lekkich konstrukcji stalowych, balustrad, krat i innych wyrobów ślusarskich. 

7.Uczeń w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych nabędzie następujące umiejętności:
- Układanie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych w wykopach.
- Montaż instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania różnych systemów w budynkach.
- Montaż elementów kotłowni i węzłów cieplnych.
- Montaż instalacji wentylacji mechanicznej.

8.Uczeń w zawodzie elektryk nabędzie następujące umiejętności:
- Montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.
- Wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.
- Ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie dokumentacji technicznej.
- Montowanie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.
- Montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwpożarowej na podstawie dokumentacji technicznej.
Elektryk przygotowany jest do wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Szczegółowy program nauczania w poszczególnych zawodach jest do wglądu w siedzibie firmy przy ul. Gajdy 2.
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się telefonicznie (56)4983631 lub osobiście  do specjalisty ds. pracowniczych (pok. Nr 1).

Wszelkie prawa zastrzeżone KOM-BUD Sp. z o.o. 2007